Het Koor

Wie staan er aan het roer

Anneke van Duin: Voorzitter
Thea Butter: Penningmeester
Annie Heemskerk: Secretaris / 2de Penningmeester
Ria Geurts: Bestuurslid / Vice voorzitter
Tiny de Jong: Bestuurslid

20140628_171726

Contactgegevens

Zeevrouwenkoor StormVrouwen Schoonhoven
Nieuwe Singel 39 (repetitieruimte)
2871 AX Schoonhoven

Handelsregister Kamer van Koophandel nr.: 58 27 69 55
Bankrekeningnummer: NL25RABO 0318 0076 06

Contributie: €13 euro per maand, wordt steeds vooruit betaald.
Repetities: Elke dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
De 2de dinsdag van de maand is er geen repetitie

Tenue bij optreden:
Zomertijd: Witte lange broek met marine gestreepte en/of wit blauw T. shirt of blouse.
Geklede schoenen, liefst wit/blauw/zwart. Blauw/witte accessoires, geen rode accenten!
Wintertijd: Blauwe lange broek met marine gestreepte en/of wit blauw T. shirt of blouse.
Geklede schoenen, liefst blauw/zwart. Blauw/witte accessoires, geen rode accenten!

Contactadres voor meer informatie:
Ria Geurts: 06-29218562
E-mail: info@stormvrouwen.nl

Bekijk de statuten van onze vereniging »