Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne 2018

Voor de 2e keer heeft het koor StormVrouwen meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne. Inmiddels weten de koorleden hoe het werkt en hebben zij zich ingezet om een mooi resultaat te behalen. En dat mag er zeker zijn, een opbrengst van € 287,38, ruim 2x zoveel als vorig jaar.
Op dinsdag 23 oktober werd aan het begin van de repetitiemiddag de cheque door het bestuur in ontvangst genomen.
Lia van Arkel van de Rabobank overhandigde de enveloppe aan de penningmeester van StormVrouwen Anneke van Duin.

Hoe kan je volgend jaar weer stemmen?
Als je een Rabobank Utrechtse Waarden bankrekening hebt, dan kun je lid worden van de Rabobank. En als dan volgend jaar de campagne weer start, kan je stemmen op StormVrouwen.
Jouw familie, vrienden, buren en kennissen kunnen natuurlijk ook stemmen op StormVrouwen als zij een rekening hebben bij de Rabobank Utrechtse Waarden én lid zijn.

Het is voor alle koorleden een uitdaging om de opbrengst volgend jaar zeker te evenaren!

Bestuur StormVrouwen